De Global Goals Monitor is een initiatief van KSO Nederland

Onzekere toekomst?

Niet als het aan ons ligt!
Juist in deze lastige en onzekere tijden is het voor het MKB belangrijk de handen ineen te slaan, zeker wat betreft Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen (MVO/MBO). Begin bij uzelf! Gebruik de Global Goals Monitor om uw bedrijf qua SDG’s op orde te krijgen. Het is een kleine stap om uw onderneming meer duurzaam te maken, te werken aan meer circulariteit en om meer ketenverantwoording te nemen. Schrijf u in voor deze Monitor en zet een stap naar een betere wereld!

Missie

Het creëren van een betere en leefbare wereld door bedrijven en hun medewerkers te activeren voor een betere en duurzamere wereld door inzet van de Monitor, die gebaseerd is op de SDG’s (Sustainable Development Goals) ontwikkeld door de Verenigde Naties. De Monitor is een tool waarmee bedrijven SDG’s op een eenvoudige wijze kunnen implementeren binnen hun bedrijfsbeleid, zonder afbreuk te doen aan het bestaande MVO-beleid.

Visie

De Global Goals Monitor maakt inzichtelijk welke bijdrage een onderneming levert aan een betere wereld. De Monitor is laagdrempelig en toegankelijk voor elke onderneming. De Monitor laat zien waar de onderneming staat qua SDG’s, wat de ondernemer kan doen om de SDG’s te implementeren binnen het bedrijfsbeleid en hoe de ondernemer bijvoorbeeld duurzaamheid, circulariteit en/of zijn ketenverantwoording kan vergroten in samenwerking met zijn ketenpartners. Door te focussen op de SDG’s zorgen we ervoor dat we een eensluidende taal spreken op het gebied van MVO.

Werken aan SDG’s in uw onderneming
In het kader van werken aan een betere en leefbare wereld, hebben de Verenigde Naties de Global Goals opgesteld als agenda voor 2030/2050. De Global Goals zijn onderverdeeld in 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Het zijn duurzaamheidsdoelstellingen die onderschreven zijn door alle landen ter wereld. Ook voor uw bedrijf ligt hier een taak. Misschien staat uw bedrijf er vanwege het coronavirus anders voor dan u had gedacht, maar misschien is het nu ook juist hét moment om te laten zien dat u met uw bedrijf duurzaam en verantwoord onderneemt. Met de Global Goals Monitor is dat eenvoudiger dan u denkt!

samen naar een duurzame wereld

Contact

Andre: + 31 (0)6 36 107 325

info@globalgoalsmonitor.nl

KVK nummer: 58257640

Met ons mee groeien?