Startkwalificatie & Certificering

Validatie Startkwalificatie Certificering

Als u de vragen binnen de Monitor heeft beantwoord, biedt de Monitor u vervolgens inzicht in waar uw onderneming staat wat betreft implementatie van SDG’s. Met een onderscheid tussen branche-eigen SDG’s en SDG’s passend bij het DNA van uw bedrijf. Door deze zogenaamde nulmeting is uw onderneming gevalideerd, d.w.z. op waarde geschat. U verkrijgt de startkwalificatie waarmee de stap naar certificering gezet kan worden. Zo werkt u toe naar een SDG certified bedrijf, nadat een onafhankelijk certificerende instelling een audit heeft uitgevoerd op basis van uw beantwoording van de vragen in de Monitor.

Validatie Startkwalificatie Certificering

Als u de vragen binnen de Monitor heeft beantwoord, biedt de Monitor u vervolgens inzicht in waar uw onderneming staat wat betreft implementatie van SDG’s. Met een onderscheid tussen branche-eigen SDG’s en SDG’s passend bij het DNA van uw bedrijf. Door deze zogenaamde nulmeting is uw onderneming gevalideerd, d.w.z. op waarde geschat. U verkrijgt de startkwalificatie waarmee de stap naar certificering gezet kan worden. Zo werkt u toe naar een SDG certified bedrijf, nadat een onafhankelijk certificerende instelling een audit heeft uitgevoerd op basis van uw beantwoording van de vragen in de Monitor.

samen naar een duurzame wereld

Contact

Andre: + 31 (0)6 36 107 325

info@globalgoalsmonitor.nl

KVK nummer: 58257640

Met ons mee groeien?